H2testw Official 1.0.3 Tải xuống miễn phí cho Mac OS [Phiên bản mới nhất]

H2testw là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí có thể được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của các phương tiện lưu trữ khác nhau. Nó có thể được sử dụng từ dòng lệnh và một phiên bản GUI cũng được cung cấp. Phiên bản macOS của H2testw không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn có các tùy chọn có sẵn cho bạn. Đây là một trong những sản phẩm thay thế phổ biến nhất, F3XSwift: