H2testw Official 1.4 Tải xuống miễn phí cho Windows 11, 10, 8 và 7 [Phiên bản mới nhất]

H2testw là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí có thể được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của các phương tiện lưu trữ khác nhau. Nó có thể được sử dụng từ dòng lệnh và một phiên bản GUI cũng được cung cấp. H2testw hoạt động bằng cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách ngẫu nhiên. Nếu tiện ích là giả, nó sẽ không có nhiều dung lượng lưu trữ như quảng cáo. Các thành phần xấu và các sự cố thiết bị lưu trữ khác cũng sẽ được phát hiện bởi H2testw.